Leiderschap

Natuurlijk Leiderschap
Pawlik is gericht op natuurlijk leiderschap. Bij natuurlijk leiderschap zijn de buiten – en de binnenkant van de leider verbonden. Anders gezegd: natuurlijk leiderschap is een combinatie van formeel leiderschap en persoonlijk leiderschap.

Formeel leiderschap
Vanuit de organisatiecontext ligt de aandacht doorgaans op het formeel leiderschap en daarmee op de ontwikkeling van competenties en vaardigheden. De vragen die hier spelen, zijn bijvoorbeeld: Wat voor een soort leiderschap is er nodig – nu en in de toekomst – in de organisatie, gekeken naar strategie en doelen? En welke competenties horen daar dan bij?

“Begin with the end in mind” – Stephen R. Covey

Persoonlijk leiderschap
Vanuit de individuele context is de aandacht gericht op persoonlijk leiderschap. Hier draait het om de identiteit van de leider en de mate waarin de leider zichzelf kent, in verbinding staat met zichzelf. Immers zonder verbinding met zichzelf zal het voor de leider onmogelijk zijn om zich effectief te verbinden met anderen. Vanuit de individuele context komen vragen naar voren als: Wie ben ik? Wat zijn mijn waarden en principes? Hoe geef ik van hieruit leiding? Wat past bij mij? Waar ervaar ik belemmeringen? Wat breng ik mee aan persoonlijke kwaliteiten? Wat breng ik mee voor de organisatie? Wat heb ik nodig? Waar wil ik heen, persoonlijk en met mijn team of organisatie?

Programmering
Voor beide invalshoeken bieden wij programma’s op maat. Integrale programma’s voor natuurlijk leiderschap of separate programma’s voor formeel leiderschap of persoonlijk leiderschap. Dit naar gelang de behoefte van onze opdrachtgevers.

Contact
Wil je meer weten over hoe Pawlik het leiderschapspotentieel van jouzelf of binnen jouw organisatie kan ontwikkelen, neem dan contact op met Cees Stegenga via cstegenga@pawlik.nl of 06-53154961

Top