men-and-dog

Wanneer heb jij voor het laatst

naar jezelf geluisterd?

Coaching door Experts

Stack of Stones 590×332
 
 
 

VOOR EEN BURN-OUT VRIJE ORGANISATIE

Waarmee kunnen we je helpen?

Burn-out free

Voor een volledig re-integratie van de medewerker na een burn-out

No cure No Pay

Programma

Burn-out proof

Het preventieprogramma voor medewerkers met daarnaast een

Millennial special

Programma

De Burn-out Journey

Preventieprogramma organisatiebreed

 

 

Programma

Vitaliteit

Programma gericht op duurzame inzetbaarheid van de medewerker

 

Programma

Zit jouw thema er niet bij? Of heb je een andere vraag? Bel ons voor een verhelderend gesprek op 020-2600609.

INTEGER EN RESULTAATGERICHT

Weten. Doen. Performance.

Performance..
Je hebt geleerd hoe het moet. Je doet het ook. En toch lukt het niet. Je prestatie is niet optimaal. Performance blijft uit. Persoonlijke blokkades? Ineffectieve zelfbegrenzing? Coaching helpt om zicht te krijgen, op jezelf, je potentieel en daarmee op de weg naar een betere performance.
Hoe wij coachen..
Wij coachen resultaatgericht en waar nodig confronterend. Maar altijd integer en met respect en compassie voor de coachee. Onze coaches zijn ervaren en gecertificeerd. De inhoud van onze coaching-trajecten wordt nooit gedeeld met opdracht – of werkgevers zonder schriftelijke toe-stemming vooraf van de coachee.
Waarop wij coachen..
Bij ons wordt coaching ingezet voor een specifiek doel dat bij aanvang wordt overeengekomen, maar dat tijdens het coachingsproces zonodig kan worden aangepast. Doelen zijn doorgaans de ontwikkeling van specifieke competenties, het overwinnen van persoonlijke blokkades, het ontwikkelen van zelfbegrip en zelfbewustzijn of het aanleren van nieuw gedrag.
Rol coach en coachee..
De coach geeft ondersteuning en feedback. Hij biedt ruimte aan het potentieel van de coachee. En voorziet in steun en veiligheid voor de coachee om onbekende gevoelens en gedachten toe te laten en nieuw gedrag uit te proberen. De coachee leert zijn blik te verbreden en autonomer te handelen. De coachee is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkelingsproces.

WETEN. DOEN. PERFORMANCE.

Onze aanpak bestaat uit 4 fasen

I. Kennismaking
In een kennismakingsgesprek met een van onze coaches leggen we uit hoe we werken en bespreken we de aanleiding van je vraag of problematiek. Op basis van dit gesprek doen wij een voorstel. Voor teams geldt een vergelijkbaar proces.

II. Behoefte, doel, test
De eerste stap in coaching is het helder krijgen van je coachvraag en -doel. Ook gebruiken wij in deze fase een persoonlijkheidstest waarmee we je inzicht geven in je bewuste en onbewuste drijfveren (macht, performance en relaties) en persoonlijke voorkeursstijlen.

III. Coach-traject
Het coach-traject omvat gemiddeld 5-7 sessies bestaande uit gesprekken van ca. 1,5 uur. Wij hanteren een interval die voldoende ruimte biedt om de nieuw verkregen inzichten in praktijk te brengen.

IV. Evaluatie
Ongeveer 3 maanden na afronding van het coach-traject vindt er een evaluatie plaats tussen de coach en coachee. De evaluatie biedt ruimte om te reflecteren op het in praktijk gebrachte en kan gebruikt worden voor oriëntatie op vervolgstappen.

ONZE COACHES

Cees Zakelijk
Cees Stegenga


Monique Zandbergen

Caroline

Caroline van de Rest

 

Ervaring van onze Coaching klanten

“Mijn loopbaan heeft veel baat gehad bij het sparrend coachen met Pawlik” – CEO in de
sector Bouw & Infra

“Ik heb echt leren leiding geven door Pawlik”
– Manager bij Makro/Metro

“Doorbraak in mijn relatie met mijn manager heb ik bereikt door de confronterende aanpak van de Pawlik coach” – Leidinggevende bij Rabobank


Meer over PAWLIK consultants

Mensen in beweging zetten. Potentieel ontwikkelen en benutten. Dit staat centraal in onze aanpak.En wij weten hoe dit moet. Pawlik Consultants kan daarbij bogen op meer dan 25 jaar (wetenschappelijke) ervaring. Meer over Pawlik vind je hier.

 
 
 
 
Top