Vitaliteit

Vitaliteit

De Nederlandse zorgsector verandert snel: de zorgkosten stijgen waardoor de druk op zorginstellingen toeneemt om deze kosten zo goed mogelijk te beheersen. Tegelijkertijd worden er steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit en de veiligheid van zorg. Managementtools doen hun intrede om de efficiëntie te verhogen.

Deze veranderingen komen de zorg professionals niet altijd ten goede.
Zij bewegen zich in een werkveld met hoge werkdruk, lange werkdagen, grote verantwoordelijkheid, veranderende regelgeving en registratiedruk. Er worden hoge eisen aan de zorgprofessionals gesteld.

Vitaliteit betekent ‘levenskracht’. Het betreft niet alleen een goede fysieke conditie, maar ook mentale veerkracht.  Vitale medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun functioneren: kijken kritisch naar zichzelf, staan open voor feedback en zijn bereid om te leren. Daarnaast hebben ze zicht op hun drijfveren en kernwaarden.

Vitaliteit bij medisch specialisten is allesbehalve vanzelfsprekend. Want hoe houd je je staande onder de druk? Hoe blijf je vitaal als medisch specialist? Pawlik biedt het individuele coaching programma Vitaliteit om je hier bij te helpen.

Het programma

 • Persoonlijkheidsprofiel  d.m.v. een brain-based potentieel analyse die inzicht geeft in:
  – Persoonlijke drijfveren
  – Hoe ga je om met stress?
  – Ongekende kwaliteiten
 • 5 voorwaarden voor vitaliteit
 • Workflow
 • Vitaliteit verhogende maatregelen

 Resultaat

 • Meer energie
 • Regie in eigen handen
 • Meer zelfkennis
 • Betere prestaties
 • Gezonde leefstijl
 • Meer werkplezier

Investering (tijd en geld) 

 • totaal investering € 1795, –
  – Brain-based persoonlijkheidsanalyse
  – Uitgewerkt rapport plus feedback gesprek
  – 8 uur individuele coaching
 • Duur, frequentie en locatie van het traject wordt in overleg vastgesteld
Top