Burn-out PROOF

Doelgroep:

Doel: volledige terugkeer naar het werk

Dit programma is volledig afgestemd op de medewerker en biedt alle mogelijkheden tot een optimaal herstel.

 1. Bij aanhoudende stress is een hoger gehalte van het stresshormoon cortisol in het bloed aanwezig. Een medewerker kan ten onrechte het idee hebben dat hij de stress nog wel aankan, terwijl hij ondertussen bezig is met een ware uitputtingsslag.
 2. Potentieel-analyse, een online persoonlijkheidsscan
  • inzicht in de bewuste en onbewuste drijfveren
  • duidelijkheid over ongebruikt potentieel
  • helderheid over energieverlies
  • zelfmanagement – inzicht in welke strategieën, vaak onbewust, worden ingezet om druk en stress te hanteren
 3. Feedbackgesprek, bespreken uitkomsten scan en bepalen doelstellingen
 4. Sessies om het eigen gedrag stap voor stap in lijn te brengen met het gewenste doel beter omgaan met stress en vinden van balans.

Daarbij o.a. aandacht voor:

 • indicatoren van stress en hoe te hanteren
 • lichaamsgerichte oefeningen ter bewustwording
 • aanpakken van stressbronnen,  belemmeringen en valkuilen
 • gezonde leefstijl/energiemanagement op vier gebieden fysiek-emotioneel-mentaal en de eigen  missie
 1. Optie van een strippenkaart om ook op langere termijn de gewenste verandering door te zetten

Resultaat

Dit burn-outproofprogramma geeft Inzicht en biedt tools om nadrukkelijk de regie te nemen over de eigen gezondheid en effectief om te gaan met stress.

Het biedt:

 • Een bun-outproof medewerker
 • Inzicht in de eigen onbewuste drijfveren en daar naar handelen
 • Het ombuigen van de niet-effectieve coping strategieën naar effectieve stresshantering
 • Prioriteiten stellen en daaraan vasthouden.
 • Meer energie en minder negatieve stress
 • Optimaal presteren onder druk

Millennial special

Veel millennials kampen met overbelasting en burn-outverschijnselen, zo blijkt uit diverse onderzoeken (CBS, Een Vandaag). Een preventieve en effectieve aanpak van werkstress is dan ook noodzakelijk bij deze doelgroep.

Het programma voor millennials is in grote lijnen vergelijkbaar met het programma voor de andere medewerkers. Er zijn wel duidelijke accentverschillen. We weten wat het profiel van de millennial is en weten ook welke thema’s er spelen. In dit preventieprogramma spelen we daar op in. We weten wat de millennial nodig heeft om burn-outproof te zijn.

Het profiel van de millennial:

 • Ze zijn zelf verantwoordelijk voor succes en het eigen geluk. Gaat het mis dan is het hun schuld. Dan falen ze.
 • Sterke gerichtheid op wat er van hen wordt verwacht. Succesvol en knap zijn is de norm. Wat ze zelf willen, vinden en voelen is niet in beeld. Het is hét ingrediënt om uit balans en burn-out te raken.
 • De impact van social media op hun leven is groot. Ze vergelijken zich met mensen die het leuker en spannender lijken te hebben. Het is dé manier om je negatief te voelen over jezelf.
 • Het maken van keuzes kost veel moeite want ze willen het maximale, het perfecte. Ze worden dan ook wel de maximizers genoemd. Dat kost veel negatieve energie.
 • Ze hebben weinig contact met hun eigen behoeftes/verlangens en het contact met hun lichaam zijn ze vaak kwijt. Ze raken daardoor vervreemd van zichzelf. Dat geeft veel onrust, onzekerheid en stress.

Resultaat

Dit burn-out proof programma geeft Inzicht en biedt tools om nadrukkelijk de regie te nemen over de eigen gezondheid en effectief om te gaan met stress.

Het biedt:

 • Een bun-outproof millennial/medewerker
 • Inzicht in de eigen onbewuste drijfveren en daar naar handelen
 • Het ombuigen van de niet-effectieve coping strategieën naar effectieve stresshantering
 • Prioriteiten stellen en daaraan vasthouden.
 • Meer energie en minder stress
 • Optimaal presteren onder druk

Contact
Wil je meer weten over hoe Pawlik teams optimaliseert en uitlijnt, neem dan contact op met Cees Stegenga via cstegenga@pawlik.nl of 06-54688840.

 

Top