De Burn-out JOURNEY

Uitgangspunt bij dit programma is dat de verantwoordelijkheid niet alleen ligt bij de medewerker maar dat ook de manager en de organisatie een bijdrage kunnen leveren om burn-out te voorkomen.

 1. Voor medewerkers: Creëer inzicht in je stressniveau, spanningsbronnen en de gebruikte strategieën om met stress om te gaan. Onderzoek de patronen die leiden tot overbelasting, leer je stresssignalen herkennen en leer vervolgens om daar effectief mee om te gaan.
 2. Voor managers: Leer signalen van overbelasting bij medewerkers en specifiek millennials herkennen en  maak het bespreekbaar. Zowel één op één met de medewerker als in het team, schenk bijvoorbeeld in de teammeeting aandacht aan dit thema.
 3. Voor de organisatie: Monitor de bepalende factoren van werkstress zoals werkdruk, werk- en organisatiecultuur, persoonlijkheidskenmerken en stressbestendigheid van de medewerker. Stuur waar nodig bij, bijvoorbeeld door medewerkers de gelegenheid te bieden om een traject te doorlopen om hun stressbestendigheid te versterken.

 

Programma voor managers burn-outproof team

De medewerker is te zien als een schakel in het geheel. Als die niet meer goed functioneert heeft dat ook gevolgen voor collega’s. Het gaat ten koste van de samenwerking, productiviteit en effectiviteit. Als leidinggevende is het dan ook van groot belang tijdig in te grijpen en de overbelasting en stressklachten van de medewerker serieus te nemen. Niet alleen vanuit menselijk perspectief maar ook vanuit financieel oogpunt.

Dit programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Workshop voor managers
 • welke signalen duiden op overbelasting van een teamlid
 • het bespreekbaar maken ook als de overbelasting privé-gerelateerd lijkt te zijn
 • welke vervolgstappen te zetten bij een overbelaste medewerker
 • oefenen gesprekstechnieken (in samenwerking met acteur)
 • tools om energieniveau in het team te monitoren
 1. Facultatief een online persoonlijkheidsscan
 •  inzicht in de bewuste en onbewuste drijfveren
 •  duidelijkheid over ongebruikt potentieel
 •  helderheid over energieverlies
 •  zelfmanagement – inzicht in welke strategieën, vaak onbewust, worden ingezet om druk en  stress te hanteren

Resultaat

Dit burn-outproof team programma voor managers biedt volop tools en inzicht om burn-out bespreekbaar te maken met de individuele medewerker en in het team.

Het biedt:

 • Een burn-outproof team
 • Signalen van overbelasting bij teamleden te herkennen
 • Gesprekstechnieken om overbelasting bespreekbaar te maken
 • Stappenplan bij een overbelast teamlid
 • Tools om stressniveau in het team te monitoren
 • Meer werkplezier en verhoogde productiviteit

 

Meer info burn-outproof organisatie

Voor het burn-outproof maken van een organisatie is het zaak de bepalende factoren van werkstress zoals werkdruk, werk- en organisatiecultuur, persoonlijkheidskenmerken en stressbestendigheid van de medewerker inzichtelijk te maken en vervolgens te monitoren.

In te zetten tools:

 • Medewerkers tevredenheidsonderzoek
 • Coaching managers en medewerkers om stressbestendigheid te versterken/burn-outproof
 • Vitaliteitsscan medewerkers
 • Vitaliteitsprogramma’s

 

Wil je meer weten over hoe Pawlik jouw of jouw organisatie kan helpen met loopbaanbegeleiding neem dan contact op met Cees Stegenga via cstegengal@pawlik.nl of 06-.

 

Ervaring van deelnemers

“Inspirerend en ik heb weer energie!”

e-commerce specialist Ahold


“De Loopbaan Navigator heeft mij weer inzicht gegeven in waar mijn sterke punten liggen en ook mijn valkuilen bloot gelegd. Vooral het identificeren van „mijn” zal mij veel sturing gegeven in de dingen die ik doe en waarom ik ze doen. De begeleiding van Pawlik ervaar ik altijd als zeer prettig en ik adviseer dan ook iedereen om de Loopbaan Navigator een keer te volgen!”

Eigenaar Webdesignbureau

“Het programma van de Loopbaan Navigator is helder. Waar het begint met persoonlijke inzichten eindigt het met concrete en uitvoerbare vervolgstappen om doelstellingen te formuleren, en te bereiken. Je wordt echt geholpen! ”

Zelfstandig ondernemer


Top