MBO

Wat maakt een MBO een goede MBO?

De meeste MBO’s in Nederland staan voor grote uitdagingen. Uitdagingen die morgen opgelost moeten worden maar ook uitdagingen die pas op langere termijn aangepakt moeten worden. Reputaties van sommige onderwijsinstellingen staan onder druk en bij anderen ontwikkelen deze zich juist in de goede richting. Duidelijk is dat op vele terreinen geschakeld moet worden om de gewenste reputatie te krijgen of juist de behouden. 

Pawlik Netherlands helpt MBO’s om stap voor stap kleine en grote uitdagingen op te pakken. Niet als allesweter, maar als gesprekspartner die daadkracht brengt en toont. Met ons credo ‘Strategie maakt het mogelijk, mensen maken het succesvol’ zeggen we precies wat ook geldt voor het MBO. 

Bedenk een goede strategie, focus en zorg dat iedereen meedoet aan het bouwen van die goede reputatie om die ook mee te geven aan leiding, docenten en studenten. Krijg je daarmee een ideaal MBO? Of dat lukt is de vraag, maar als je er niet naar streeft zal je er niets eens bij in de buurt komen. 

 


Positioneren

‘Hoe trekken wij meer leerlingen aan?’
‘Hoe vergroten wij onze herkenbaarheid?’
‘Hoe onderscheiden wij ons van andere opleidingen?’
‘Hoe vergroten wij onze meerwaarde voor verschillende groepen?’


Bedrijfsleven

‘Hoe versterken wij de relatie met het bedrijfsleven?’
‘Hoe ontwikkelen wij de gewenste vaardigheden?’
‘Hoe krijgen wij geld uit de ‘samenwerkings-pot’ van Bussemaker?’
‘Hoe verkopen wij ons beter aan het bedrijfsleven?’


Reputatie

‘Hoe vergroten wij de bekendheid van onze opleidingen?’
‘Hoe kunnen wij onze eigen visie beter uitdragen?’
‘Hoe zorgen wij dat we de beste docenten krijgen?’
‘Hoe kunnen wij ons imago verbeteren?’


Leiderschap

‘Hoe kunnen wij een leidende organisatie worden?’
‘Hoe kunnen wij verder innoveren op onderwijsgebied?’
‘Hoe ontwikkelen wij leidende teams in hun vakgebied?’
‘Hoe ontwikkelen wij de leiderschapsvaardigheden?’

Zit jouw thema er niet bij? Of heb je een andere vraag? Bel ons voor een verhelderend gesprek op 020-2600609.

POTENTIEEL ONTWIKKELEN IN ORGANISATIES

 

WETEN.DOELEN STELLEN. DOEN. RESULTAAT BOEKEN

 

Pawlik brengt posities, relaties en reputaties in kaart. Zodat organisaties haalbare doelen kunnen stellen, die gemeten kunnen worden in de tijd. Doelen op het terrein van samenwerkingskracht, bekendheid, reputatie, leerlingenaantallen en ontwikkeling van directie, management en docenten

Als de uitgangspunten en doelen helder zijn, komt het aan op daadkracht. Acties uitzetten per locatie, per team, per persoon en zorgen dat het potentieel dat in kaart is gebracht ook wordt benut. Potentieel waarbij bij voorbeeld de aansluiting met het bedrijfsleven verbeterd. Pawlik is de onafhankelijke partij die daarbij samen met u kan optrekken en richting kan geven aan het verbeterproces.

Ons credo is: Strategie maakt het mogelijk, mensen maken het succesvol. En succes laat zich zien in vele gedaanten: meer leerlingen, betere leerlingen door nieuw ontwikkelde competenties bij docenten en leiding, grotere herkenbaarheid, grotere toegevoegde waarde naar bedrijven, sterkere relaties bij bedrijven, betere publiek-private samenwerking, krachtige visie, leidend en innovatief op geselecteerde terreinen. Kortom, een sterk verbeterde performance met dito reputatie, door Co-makership met Pawlik.

Bel of mail ons en maak kennis om uw potentieel verder te ontwikkelen: 020 – 2060609

Top